Tervetuloa Laukaan helluntaiseurakunnan nettisivuille!

TULEVIA TAPAHTUMIA (Предстоящие События)

Katso kokoustoiminnat toimintakalenterista (посмотреть календарь активности)

Normaali viikko-ohjelma: Keskiviikkoisin Sana ja rukous (слово и молитва)klo18

ja Sunnuntain kokoukset klo 11 tai klo 17

ILLAT MAAHANMUUTTANEILLE (Вечер для иммигрантов) joka toinen tiistai klo 17 (каждый второй вторник)

Srk yhteyshenkilö Eila Siekkinen 050 5580658

Ota yhteyttä

Osoite: Arwidssonintie 15-17, 41340 Laukaa

Sähköposti: laukaanhelluntaiseurakunta@gmail.com

Facebook: Kotikulma Laukaa

Tilinumero: POP FI98 4760 0010 0176 16 Viite: 00000 12001

Seurakuntamme lyhyesti

Laukaan helluntaiseurakunta on perustettu vuonna 1999. Kotikulma on seurakunnan toimintakeskus, jossa järjestetään monenlaisia tapahtumia ja aktiviteetteja kaikenikäisille. Kaikki toimintamme rahoitetaan vapaaehtoisin lahjoituksin.

Uskomme, oppimme, etiikkaamme ja koko elämämme ainoa perustus on Raamattu. Raamatun perusteella uskomme, että ihminen on luonnostaan syntinen, eikä voi itse pelastaa itseänsä, vaan ansaitsee syntiensä tähden kadotuksen (ikuisen eron Jumalasta). Jumala lähetti poikansa Jeesuksen pelastamaan maailman ja hänen ristinkuolemansa tähden voimme saada syntimme anteeksi, jos käännymme omilta teiltämme hänen puoleensa ja laitamme uskomme ja luottamuksemme häneen. Tämän vakuutena Jumala herätti Jeesuksen kuolleista, että voisimme olla varmoja, että hänen sovituksensa oli kelvollinen Jumalalle ja että Jeesus todella on ainoa tie taivaaseen (ikuiseen elämään Jumalan kanssa), niin kuin hän sanoi olevansa.

Jaatpa sitten tämän uskon meidän kanssamme tai et, niin olet erittäin lämpimästi tervetullut kaikkeen meidän seurakunnan toimintaan juuri sellaisena kuin olet!

Our church briefly

The pentecostal church of Laukaa was founded in 1999. Kotikulma is our building where we arrange many kinds of events and activities for everyone. All our work is funded with voluntary donations.

The only foundation for our faith, doctrine, ethics and whole life is the holy Bible. It is said in the Bible that every person is a sinner by nature and nobody can save himself, but deserves to perish because of their sin. God sent his only son Jesus to save the world. By his death on the cross we may have forgiveness for our sins if we turn from our own ways to him in faith and put our trust in him. God raised Jesus from the death to assure everyone that his sacrifise was acceptable for him and that Jesus is the only way to Heaven (eternal life with God), as Jesus said to be.

Whether you shared this faith with us or not, you are very heartily welcome to all our activities just as you are!

Коротко о нашей церкви

Пятидесятническая церковь Лаукаа была основана в 1999-ом году. Котикулма — помещение церкви для разнообразных мероприятий и занятий, расчитанных для людей разных возрастов. Вся наша деятельность финансируется добровольными пожертвованиями.

Наша вера, наше учение, наша этика и вся наша жизнь основана на Библии. Согласно Библии мы верим, что человек, по своей натуре, грешный и сам не способен спасти себя, а заслуживает вечную гибель (вечную разлуку с Богом). Однако, Бог послал Сына Своего Иисуса Христа спасти мир, и благодаря Его смерти на кресте пы получаем прощение грехов, если мы отвращаемся от своих путей и обращаемся к Нему, верим в Него и уповаем на Него. Бог воскресил Иисуса из мертвых, чтобы показать всем, что жертва Христа была приемлема для Него и что Иисус Христос на самом деле есть единственный путь на небо, как Он Сам и сказал.

Разделяете вы нашу веру или нет, мы сердечно приветствуем вас на всех наших мероприятиях!