Tervetuloa Laukaan helluntaiseurakunnan nettisivuille!

TIEDOTE YHDISTYKSEN JÄSENILLE

Sydämellisesti tervetuloa Kotikulma ry:n vuosikokoukseen 25.4. Klo 11 skypen välityksellä. Jos et ole skype-ryhmässä, on mahdollisuus tulla paikan päälle kotikulmaan. Mahdollisista käsiteltävistä asioista on ilmoitettava etukäteen minulle. Terveisin: Tommi

COVID-19 TIEDOTELaukaan kunta on tiedottanut myös meidän seurakuntaa koskevista kokoontumisrajoituksista.

VAIN 10 HENKILÖN KOKOONTUMISET OVAT SALLITTUJA!

JOTEN TOIMIMME NIIN, ETTÄ KESKIVIIKKOISIN RUKOUSILLAT PIDETÄÄN JA KORKEINTAAN 10 HENKILÖÄ VOI OLLA YHTÄ AIKAA PAIKALLA.

SUNNUNTAIN KOKOUKSET PIDETÄÄN AINOASTAAN SEURAKUNNAN JÄSENILLE JA TARVITTAESSA KAHDESSA OSASSA,

JA ETTÄ KYMMENEN HENKILÖN MÄÄRÄ EI YLITY. LISÄTIETOJA VOI KYSYÄ TOMMILTA puh.+358 46 6168455.

SKYPE LÄHETYKSET PYRITÄÄN LÄHETTÄMÄÄN TARVITTAESSA JA MUKAAN PÄÄSEE HALUKKAAT.

Seurakuntamme lyhyesti

Laukaan helluntaiseurakunta on perustettu vuonna 1999. Kotikulma on seurakunnan toimintakeskus, jossa järjestetään monenlaisia tapahtumia ja aktiviteetteja kaikenikäisille. Kaikki toimintamme rahoitetaan vapaaehtoisin lahjoituksin.

Uskomme, oppimme, etiikkaamme ja koko elämämme ainoa perustus on Raamattu. Raamatun perusteella uskomme, että ihminen on luonnostaan syntinen, eikä voi itse pelastaa itseänsä, vaan ansaitsee syntiensä tähden kadotuksen (ikuisen eron Jumalasta). Jumala lähetti poikansa Jeesuksen pelastamaan maailman ja hänen ristinkuolemansa tähden voimme saada syntimme anteeksi, jos käännymme omilta teiltämme hänen puoleensa ja laitamme uskomme ja luottamuksemme häneen. Tämän vakuutena Jumala herätti Jeesuksen kuolleista, että voisimme olla varmoja, että hänen sovituksensa oli kelvollinen Jumalalle ja että Jeesus todella on ainoa tie taivaaseen (ikuiseen elämään Jumalan kanssa), niin kuin hän sanoi olevansa.

Jaatpa sitten tämän uskon meidän kanssamme tai et, niin olet erittäin lämpimästi tervetullut kaikkeen meidän seurakunnan toimintaan juuri sellaisena kuin olet!

Our church briefly

The pentecostal church of Laukaa was founded in 1999. Kotikulma is our building where we arrange many kinds of events and activities for everyone. All our work is funded with voluntary donations.

The only foundation for our faith, doctrine, ethics and whole life is the holy Bible. It is said in the Bible that every person is a sinner by nature and nobody can save himself, but deserves to perish because of their sin. God sent his only son Jesus to save the world. By his death on the cross we may have forgiveness for our sins if we turn from our own ways to him in faith and put our trust in him. God raised Jesus from the death to assure everyone that his sacrifise was acceptable for him and that Jesus is the only way to Heaven (eternal life with God), as Jesus said to be.

Whether you shared this faith with us or not, you are very heartily welcome to all our activities just as you are!

Коротко о нашей церкви

Пятидесятническая церковь Лаукаа была основана в 1999-ом году. Котикулма — помещение церкви для разнообразных мероприятий и занятий, расчитанных для людей разных возрастов. Вся наша деятельность финансируется добровольными пожертвованиями.

Наша вера, наше учение, наша этика и вся наша жизнь основана на Библии. Согласно Библии мы верим, что человек, по своей натуре, грешный и сам не способен спасти себя, а заслуживает вечную гибель (вечную разлуку с Богом). Однако, Бог послал Сына Своего Иисуса Христа спасти мир, и благодаря Его смерти на кресте пы получаем прощение грехов, если мы отвращаемся от своих путей и обращаемся к Нему, верим в Него и уповаем на Него. Бог воскресил Иисуса из мертвых, чтобы показать всем, что жертва Христа была приемлема для Него и что Иисус Христос на самом деле есть единственный путь на небо, как Он Сам и сказал.

Разделяете вы нашу веру или нет, мы сердечно приветствуем вас на всех наших мероприятиях!