KK-ohjelman kirjoituksia

KAIKKIVALTIAS JUMALA

Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, että mitä tarkoittaa kun Jumala on kaikkivaltias? Hän on niin käsittämättömän suuri ja voimakas, että kansakunnat on niin kuin hiekkajyvät vesisangan urassa , eli ei yhtään mitään!. Silti hän rakastaa luotujaan ja haluaa, että ihmiset vapaaehtoisesti haluavat seurata Häntä.

Hän rakastaa ihmistä, luotuaan ja lähetti jopa oman poikansa ihmiseksi ja pelastamaan Jeesuksen kuoleman kautta ne jotka uskovat ja vapaaehtoisesti seuraavat Jeesusta (ei ne, jotka kuuluvat johonkin seurakuntaan, vaan ne jotka uskovat ja ottavat hänet pelastajanaan vastaan).

Jumala on luonut kaikki luonnon lait: (painovoima, sähkömagneetinen voima ja heikko- ja vahva atomivoima) ja säätänyt ne niin tarkasti kohdalleen, että elämä voi toimia ja ruoka, happi, hiilidioksidi yms. pysyvät tasapainossa ja kun toinen tarvitsee toista, eli kaikki elämään tarvittavat ainekset ja lait on oltava valmiina yhtä aikaa, eli ne ei voi pikkuhiljaa kehittyä.

Ihmiset yrittävät tehdä luonnosuojelun eteen kaikkensa, mikä on hyvää itsessään. Jumalakin loi ihmisen viljelemään ja varjelemaan luomakuntaansa.

Mutta kun ei ole keinoa millä hallita kaikia kansoja ja siinä mennään ”ojasta allikkoon”. Suuret valtiot saastuttaa entistä enemmän, kun tuotanto siirretään halvempiin maihin ja sotiminen pitäisi kieltää ensimmäisenä – sehän saastuttaa kaikkein eniten, ja euroopan ruoka-aitta Ukraina ja viljat tuhotaan sotimalla!

Raamatussakin sanotaan ”että maa saastuu asujainsa alla.” Jes24:5

Jumala viisaudessaan halusi tehdä pelastuksen niin selväksi, ettei siinä tule kellään vastaväitteitä. Paholainen ei luotu alussa pahaksi, mutta kun hänellä oli vapaa tahto siitä seurasi kateutta ja vallanhimoa ja kapinointia Jumalan auktoriteettia vastaan. Paholainen jouduttiin poistamaan taivaasta ja heitettiin maan päälle ja ajan lopussa hänen tullaan vangitsemaan ikuisiksi ajoiksi helvettiin mistä ei ole ulospääsyä. Ja valitettavasti sinne joutuvat myös ne jotka eivät siihen usko ja elävät niinkuin kaikki muutkin tyyliin, eivät halua ottaa Jumalan antamaa sovitusta vastaan.

Ihminen keksii kaikenlaisia teorioita maailmansynnystä ja miljoonista vuosista, että ei tarvitsisi tehdä parannusta synneistään ja saisi elää niin kuin haluaa. Sehän on vain ”pää pensaaseen piilottelua” jostaa ei ole apua elämän päättymisen jälkeen.

Armoa julistetaan ja rakastavaa Jumalaa, mutta unohdetaan se, että Jumala on myös ankara tuomari ja vatii parannuksen tekemistä, ilman pyhitystä ei kukaan ole näkevä Herraa Heb 12:14

Paimen kirjoitus Markku Kovanen

Olemme aloittamassa elokuuta . Elokuussa useamman lomat

on jo pidetty, ja pian jälleen koululaiset ja muut olpiskelijat aloittavat

syyslukukautensa. Niin myös seurakunnissa aloitellaan syyskautta.

Maanviljelijät aloittavat myös sadonkorjuun. Muistan vielä sitä aikaa,

kun esimerkiksi oma isäni niitti viikatteella kauraa .

Yksi tärkeä asia hoidettiin aina ennen niiton aloittamista , ja se oli

viikatteen terän tahkoaminen , eli teroittaminen .

Miksi tämä teroittaminen oli niin tärkeä, koska tylsällä terällä ei

vilja katkennut , vaan olisi kaatunut?

Saarnaajan kirjassa luvussa 10 jakeessa 10 sanotaan, ” jos rauta on tylsynyt

eikä terän suuta tahkota täytyy ponnistaa voimia, mutta hyödyllinen kuntoon pano on viisautta”.

Sama se on myös tässä hengellisessä työssä , jos ei ole sitä Pyhän Hengen

voitelua ja voimaa , niin työ käy raskaaksi ja voimat uupuvat.

Käy kuin sille pikkupojalle joka oli käynyt talven pyhäkoulussa , ja sitten

alkoi kesäloma. Kun loma oli pidetty , niin äiti sanoi : Nyt taas pyhäkoulu alkaa

niin pieni miehenalku tuumasi , taas se raataminen alkaa.

Miten sitten voimme hengelliset työkalumme säilyttää terävinä, ja miten

saisimme työn tuntumaan mielekkäältä , ettei se tuntuisi raatamiselta.

On vain yksi käsky jota Jeesus opetti ja pyysi meitä sitä täyttämään.

”Rakasta Jumalaa ylikaiken , ja lähimmäistä niin kuin itseäsi”

Jos me rakastamme Jumalaa ylikaiken , niin me tahdomme etsiä hänen

läsnäoloaan rukouksen ja sanan kautta Jos me nyöskin rakastamme lähimmäistä , niin kuin itseämme haluamme välittää sitä hyvää sanomaa tavalla ja toisella.

Tärkein on muistaa , että Jumalan armosta ja levosta käsin hänen voimassaan.

”ei omin ihmisvoimin vaan Hengellä Jumalan”

USKO, MITÄ SE ON?

Usko on luja luottamusta siihen mitä toivotaan ja ojentautumista sitä kohti mikä ei näy. Heb.11:1

Maailmankaikkeudessa on n 96% ainetta mikä ei näy, eli kaikkein eniten!. silti ihmiset eivät usko jos eivät näe!. Jumala on viisaudessaan tehnyt henkimaailman näkymättömäksi ja se ei ole silloin rajoitettu aikaan eikä paikkaan.

Tiede keksii kyllä tarinoita: miljoonia vuosia sitten tapahtuneisiin asioihin, (ne vasta uskoa vaatii) mutta ne on vain tarinoita joita ei voida todistaa!. Mutta kun niiden avulla voidaan työntää Jumala syrjään – siksi ne kelpaa ihmisille.

Tieteessäkin viimeinen askel otetaan aina ”uskon varassa” mistä tuli elämä?, miten syntyi aine?, miksi ihmisillä on tunteet? Miten luonnonvakiot on niin tarkasti säädetty kohdalleen?, miksi olemme olemassa ja osaamme ajatella? Ei näihin tiede osaa vastata, sanovat, että kun aikaa on tarpeeksi, mutta kun se aika on rappeutumista ja epäjärjestys vain lisääntyy. Muuntelua kyllä tapahtuu ja virus on siitä hyvä esimerkki. Mikroevoluutiota tapahtuu lajien sisällä (muuntelua heimon sisällä,esim sudesta koiraksi, ei hyppäytä eliölajista toiseen) mutta se ei selitä lajien syntyä (kissasta koiraksi) tms.

Jumala katsoi oikeaksi pelastaa vain ne, jotka uskovat Jeesukseen poikaansa sovituskuolemaan. Näin saattaaksensa viisaat häpeään.

On harmillista että moni luulee pääsevänsä omilla ansioilla taivaaseen.

Vain armon vastaanottamalla ja seuraamalla Jeesuksen opetuksia, voidaan pelastua.

Hyvät työt kyllä palkitaan, mutta jääkö nekin turhaksi jos ei armo kelpaakkaan!

Nämä on vakavia kysymyksiä.

Nykyään tarjotaan armoa ja suvaitsevaisuutta ja rakkautta, ilman parannuksen tekoa.

Sekin on Jeesuksen opetuksien vastaista. Hän sanoi: Menkää ahtaasta portista sisälle pelastukseen ja pankaa pois synti ja kaikki mikä painaa.

On hyvä esimerkki veneestä missä on kaksi airoa, armo ja parannus, jos jompi kumpi puuttuu kierrämme kehää ja matka ei jatku eteenpäin.

Ihmiset ottavat vakuutuksia pienenkin riskin takia, miksi he eivät halua ”vakuuttaa” iankaikkisuuttaan, kun se on vieläpä ilmaista.

Hyvä ystävä pidetään lyhyet ”tilivälit” Jumalan ja ihmisten kanssa!.

Ps 14:3Mutta kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet;ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvää on, ei yhden yhtäkään.

Syntiä tekee jokainen, mutta syntiin ei saa jäädä ”makaamaan”.

Kun pieni lapsi ja isompikin kompastuu ja kaatuu, mutta hän nousee jälleen.

Siksi on joka päivä otettava se risti joka muistuttaa meitä anteeksiannosta.

Siunausta ja hyvää kesää kaikille tv Topi

SIEMENEN IHME

Kun ajatellaan siementä, se kylvetään maan sisään ja siellä se alkaa itämään. Se tarvitsee myös ravintoa, vettä ja lämpöä. Niin eräänä päivänä se nousee taimelle ja alkaa kasvaa Jumalan sille antamaa kasvua ja tuottaa satoa kaikkien nähtäville.

Siemen voi olla kuivassa paikassa varastoituna pitkäänkin ja vasta sitten kun se laitetaan maan poveen, se alkaa itämään. Jumalan viisasta suunnittelua sekin, vilja säilyy parhaiten siemeninä ja siitä saadaan tehtyä ruokaa ja osa voidaan kylää peltoon seuraavaa satoa varten.

Joh.12:24 Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin; mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää.

Tai ihmislapsi, pieni alkio kasvaa 9 kk piilossa ja syntymän jälkeen tarvitsee huolenpitoa, menee jonkin aikaa ennenkuin hän oppii kävelemään ja syömään omatoimisesti, oppii puhumaan ja kasvaa aikuiseksi.

Samoin on hengellisenkin kasvun laita, jos uskoon tulleen ei anneta kasvaa rauhassa ja kastella (Pyhä Henki) ja ruokita Jumalan sanalla, vaan nostetaan esille, hän ei ole vielä vahvistunut, on syytä odotaa Jumalan aikaa. Se voi tuntua pitkältäkin. Muistetaan vanhan testamentin uskon sankareita: Joosef myytiin orjaksi, hän virui 2 vuotta vankilassa, mutta sai olla pelastamassa oman sukunsa nälkäkuolemalta. Isoveljet jotka jättivät hänet kaivoon kuolemaan, saivat huomata, että Jumala käyttää niitä jotka ei heidän mielestä ollu mitään. Samoin Daniel virui vankityrmässä, kunnes Jumalan aika oli nostaa hänet siihen tehtävään, mihin Jumala oli hänet tarkoittanut. Sinustakin on saattanut tuntua, että minua ei kukaan huomaa ja minut on unohdettu pimentoon, mutta Jumala ei ole sinua hylännyt. Tulee aika, jolloin sinun on noustava ja tehtävä se työ, mihin Jumala on sinut tarkoittanut. Silloin kakki näkevät sen kasvun, joka siellä pimennossa on kasvanut ja jokaisella meistä on oma tehtävämme. Kaikki eivät seurakunnassa voi olla suuna, vaan käsiä ja jalkoja yms tarvitaan. Kaikista eniten tarvitaan yleisesti piilossa olevia tekijöitä, ja ovat myös Jumalan silmssä kaikista arvokkaimmat, koska ne vain Jumala näkee ja palkitsee. Ihmiset jotka ovat aina näkyvillä ja äänessä he ovat jo saanneet palkkansa.

Esirukoilijan työ on yksi arvokkaimmista tehtävistä ja sitä ei muut kuin Jumala näe.

Matt. 6:6Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.

-HAASTAN JOKAISEN RUKOILEMAAN Suomen, Ukrainan kansan ja koko maailman puolesta

-Saisimme viettää rauhallisia päiviä.

-Herra antaa enkelivartionsa rajoillemme, että saisimme viettää rauhallisia päiviä.

-Ja rukoillaan paikkakuntamme ihmisten ja Suomen kansan puolesta, että he saisivat ottaa pelastuksen vastaan henkilökohtaisesti.

-Rukoillaan läheistemme ystävien ja sukulasitemme puolesta..

-Rukoile , että sinkin voisit löytää paikkasi seurakunnan työssä.

SIUNAUSTA JOKAISEN ELÄMÄÄN T:Topi

Paimen kirjoitus

Tämä huhtikuu on kuukausista se, jona tänä vuonna vietetään

jälleen pääsiäistä.

Ei meistä monikaan olisi arvannut, että tämän vuoden pääsiäistä

vietetään sodan varjossa, joka on täällä euroopassa, Ukrainassa tälläkin hetkellä.

Jolla on myös monenlaisia heijastus vaikutuksia meidänkin maahamme.

Saamme oikein pysähtyä ajattelemaan tämän epävarmuuden keskellä.

Mitä tästä kaikesta seuraa tulevaisuudessa?

Meidän Jeesukseen Kristukseen uskovina , ei kannata vaipua epätoivoon.

Hän on luvannut antaa meille tulevaisuuden ja toivon.

Meidän toivomme perustuu Jeesuksen Kristuksen työhön Golgatalla.

Tämä työ on voimassa tänäänkin, siihen voimme uskoa ja luottaa.

Jer. 29:11 sanoo: ”Sillä minä tunnen ajatukseni joita minulla on

teitä kohtaan, sanoo Herra. Ne ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia

-minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.

Hän kärsi kuoli hirvittävän ristin kuoleman meidän edestämme.

Sovitti syntimme, kantoi sairautemme.

Hänet haudattiin , mutta hän nousi kolmantena päivänä ylös kuolleista.

Meilläkin Jeesukseen uskovina on tämä ylösnousemus toivo.

Saamme olla kerran siellä Jumalan taivaassa , siellä missä ei ole tuskaa, itkua ei ahdistusta, ei taistelua , eikä sairautta. kaikki entinen on pois.

Voimme sanoa kyselijöille, hyvää kuuluu ja paras on vielä edessäpäin.

Siunattua pääsiäisen aikaa kaikille.

Terveisin Markku Pastori

Ukraina

Kukapa olisi vielä muutama kuukausi sitten uskonut, että euroopassa soditaan ja vielä hyökätään rauhassa olevien ihmisten kimppuun, tässä tulee mieleen Raamatun sanat:

Dan 8:23 Ja heidän valtansa lopulla, kun luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan, nousee kuningas, kasvoilta röyhkeä ja juonissa taitava.
24 Ja väkevä on hänen voimansa, vaikka ei tosin hänen omasta voimastaan, ja ihmeellisen paljon hän saa aikaan hävitystä; ja hän menestyy siinä, mitä hän tekee, ja hän tuottaa turmion väkeville ja pyhien kansalle.
25 Ja hänen oveluutensa tähden onnistuu petos hänen kädessään. Hän hautoo suuria sydämessään, ja keskellä rauhaa hän tuottaa turmion monille. Ruhtinasten ruhtinastakin vastaan hän nousee, mutta ilman ihmiskättä hänet muserretaan.

Meidän ei ole syytä vaipua epätoivoon sillä Jumalalla on kaikki hallinnassa ja meidän elinpäivämme on Hänen tiedossaan ennenkuin yksikään niistä on tullut. Rukoillaan varjelusta Suomen kansalle ja viisautta päättäjille, etteivät saisi tilannetta eskaloitumaan myös Suomeen. Rukoillaan Ukrainan kansan puolesta ja siellähän on Juutalaissyntyinen presidentti joka seisoo kansan edessä esimerkkinä, eikä pakene punkkereihin piiloon.

Julistetaan Jeesuksen voittoa Golgatalla ja Hän voi kenet tahansa pysäyttää ei ole niin suurta mahtia maailmassa joka ei pysähtyisi kun Hän sanoo sanan seis. Kansakunnat on Hänen silmissään kuin hiekanjyvät vesisangon uurnassa.

Kaikesta huolimatta aurinko paistaa ja meillä on vielä vapaus uskoa ja julistaa evankeliumia kaikille. Toivottavasti nämä sota-ajat edes pysäyttää Suomen kansan ajattelemaan ikuisuutta ja missä he viettää sen. Nämä sodan kauhut ja kärsimykset on pieni aika verrattuna ikuisuuteen. Ihminen on luullut kaikessa viisasudessaan hallitsevansa kaikkea ja mitä kauemmaksi Jumalasta ihmiset vieraantuu sitä raakemmaksi he muuttuvat. Kun ei ole moraalille perustaa ja ihminen päättää itse mikä on oikein ja mikä väärin, siitä ei seuraa hyvää. Ihminen kun se saa tarpeeksi valtaa, valta sumentaa. Elokuvat ja pelit ruokkii sellaista ajattelua, että ihmiset on pelinappuloita, minkä elämällä ei ole mitään arvoa. Tai aina saa kolme uutta elämää kun pelin aloittaa alusta. (TN)

Joulu

Vietämme taas Joulua, Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen syntymäjuhlaa.

Hyvin merkkittävästä asiasta oli kyse, kun ajanlaskukin aloitettiin Jeesuksen syntymästä. Vielä Helsingin yliopiston almanakkakin kertoo Vapahtajan syntymästä!. (kuva etusivulla)

Joulusta on tullut maallinen juhla, pukkeineen ja tonttuineen, vaikka itse niissä ei mitään pahaa olisikaan, se tärkein tuppaa unohtumaan kaiken tavaran ja kiireen alle.

Jeesuksen syntymän aikaan Kuningas Herodes surmautti alle 2 v poikalapset ja Beetlehemin tähti olivat tunnettuja tapahtumia. Lukuisat profetiat vanhassa testamentissa kävivät toteen kirjaimellisesti Jeesuksessa.

Jeesus eli teki ihmeitä ja herätti jopa kuolleita, mutta nekään ilman ristikuolemaa ja ylösnousemusta eivät olisi saaneet sitä aikaan, että ilosanoma kiiri kaikkialle maailmaan, ja mekin olemme saaneet sen kuulla.

Opetuslapset olivat arkoja tavallisia ihmisiä, kellään heistä ei ollut papillista koulutusta. Mikä sai heidät niin vakuuttuneiksi?. Se oli ylösnousemus ja jos he olisivat sepittäneet tarinan, miksi he olivat valmiit kuolemaan asian vuoksi.

Maallistuminen ja ateismin lisääntyminen on saaneet sen aikaan, että elämme uuspanuuden kynnyksellä ja kaikki kristilliset arvot pyritään kitkemään kouluista ja lasten opetuksesta yms. siitä ei seuraa mitään hyvää, vaan rikollisuutta elämän tarkoituksettomuutta. Kun sattuma ohjaa, millään ei ole mitään väliä!.

Tiede on alunperin perustettu tukimaan luonnossa olevia hienoja asioita. Tiedettiin ,että kaikki toimii ja on hienosäädetty tarkasti, siksi luontoa kannatti tutkia. Nyky tiede ei hyväksy Jumalan mukanaoloa luonnossa. Tekijältä on riistetty tekijäinoikeudet luomakuntaan!.

Room 1:22 Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet

Tiedemaailma on myös ymmällään pienen viruksen edessä, eikä tiedä mitä pitäisi tehdä. Jumalalla on kuitenkin kaikki hallinnassan ja hän tahtoo, että ihmiset kääntyvät hänen puoleensa ja tekevät parannuksen.

Luuk 21:26 Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät.

Job 19:25 Mutta minä tiedän lunastajani elävän, ja viimeisenä hän on seisova multien päällä.

Meidän ei tarvitse pelätä mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Vaan rohkaista ja nostaa päämme meidän vapautuksemme päivä on lähellä.

Siunattua ja Rauhallista Joulunaikaa Tv:) Topi

Kylvämisen ja niittämisen laki

Raamattu sanoo:

7 Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata; sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää.
8 Joka lihaansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää; mutta joka Henkeen kylvää, se Hengestä iankaikkisen elämän niittää.

Usein siteerataan tätä kohtaa kun puhutaan uhraamisesta, onhan se sitäkin, mutta se on myös paljon muutakin.

Ajatelleen maanviljelijää joka kylvää keväällä vehnän siemeniä peltoonsa, hän odottaa syksyllä saavansa ison sadon vehnänjyviä.

Jos ihminen kylvää kiitosta ja myönteisiä asioita, hänelle vastataan kiitollisuudella..

Vanha sanonta ” niin metsä vastaa, kuin sinne huudetaan” pitää paikkansa.

Jos taas kylvämme riitaa, katkeruuttaa, kaunaa, tai puhumme pahaa ja juoruamme, saamme myös niittää ikävää satoa.

Juolavehnää ja rikkakasveja kasvaa pellossa (niitä on luonnostaan syntiinlakeemuksen seurauksena ”Otsasi hiessä sinun tulee leipäsi syömän”) Niitä onkin lähes mahdoton saada kitkettyä pois ja jos pienikin juurenpätkä sinee jää, niin ne alkaa taas levitä.

Pieni hymy ei maksa mitään mutta voi pelastaa jonkin surullisen ihmisen päivän. Jeesus sanoi Luukkaan evankeliumissa

6:27 Mutta teille, jotka kuulette, minä sanon: rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat,
28 siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä parjaavat.
31 Ja niinkuin te tahdotte ihmisten teille tekevän, niin tehkää tekin heille.
32 Ja jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mitä kiitosta teille siitä tulee? Rakastavathan syntisetkin niitä, jotka heitä rakastavat.
33 Ja jos teette hyvää niille, jotka teille hyvää tekevät, mitä kiitosta teille siitä tulee? Niinhän syntisetkin tekevät.
Me ihmisinä kaikki teemme virheitä ja älkäämme syllistäkö itseämme ja muita, vaan oppikaamme virheistämme ja jokaisella niin minulla,kuin muillakin on aihetta kiitokseen, Jumala on ollut hyvä ja olemme etuoikeutettuja kun saamme olla vapaassa Suomessa ja meillä on vaatetus ja ruokaa.

UUSI TYÖKAUSI ALKOI LAUKAASSA

Rauhan tervehdys kaikille. Haluan näillä sanoilla, tervehtiä kaikkia kuukausiohjelman lukijoita.

Sain aloittaa uudestaan nämä pastorin työt täällä Laukaan Kotikulmassa.

On tosi mielenkiintoista alkaa nämä työt uudelleen, ja katsoa teidän ystävien kanssa mitä suunnitelmia Jumalalla on Laukaaseen tulevina aikoina meidän seurakunnan kautta..

Jesaja kirjoittaa luvussa 43 jakeesta 18 eteenpäin ”Älkää entisiä muistelko älkää menneistä välittäkö, katso minä teen uutta. Nyt se puhkeaa taimelle , ettekö sitä huomaa. Minä teen tien autiomaahan, virrat aavikolle.”

Herra haluaa tehdä uutta varmasti meidän jokaisen elämässä ja elämämme kautta. Apostoli Paavali kirjoittaa Fil 3:13 ”Yhden minä kuitenkin teen , unohtaen sen mikä on takana , ja kurottauen sitä kohti mikä on edessä”.

Meidän on hyvä muistaa myös se , että eilinen on mennyt huomista emme tiedä, mutta tänään auttaa Herra. Jos kiinnitämme huomiomme, eilisen virheisiin, vääriin valintoihin elämässämme, ja huomisen huoliin, tämä päivä jää elämättä Herran tahdossa.

Meidän on myös hyvä muistaa mitä Pietari kirjoitti 1Piet.5:7 ” Heittäkää kaikki murheemme hänen päälleen, sillä hän pitää teistä huolen”.

Meille on tässä 1 Joh. 1:7- vielä ihana lupaus .” Mutta jos me vaellamme valossa, niinkuin Hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Meidän on myös hyvä muistaa, että Herran armo kantaa tänäänkin.

Jos haluat tavata minua henkilökohtaisesti, keskustella, rukoilla, sielunhoitoa. Voit tulla seurakuntamme toimistolle keskiviikkoisin klo 14-17 , ja voit myös soittaa, ke-su puh. 0466546464. Jumalan siunaamaa lokakuuta kaikille.

Terveisin Markku pastori

PIMEÄSSÄ ISÄN IKÄVÄ

Tämä marraskuu on vuoden pimeintä aikaa .Meidän on kuitenkin hyvä muistaa,

että armon aurinko paistaa meille joka päivä. Oli pimeää, sateista, tai vaikka myrskyää

Jumalan armo ja armosta riittää kaikille sitä kaipaaville.

Eräs lauluntekijä on sanonut eräässä laulussa ” joka aamu on armo uus miksi huolta siis kantaa”

Tähän Jumalan armoon saamme luottaa tässäkin marraskuussa.

Toinen asia joka nousee mieleen tästä marraskuusta, on tämä isänpäivä

Tämä isänpäivä voi tuoda meille erilaisia muistoja vaikka omasta isästä , tai isyydestä.

Muistot isästämme vaikka hän olisi jo edesmennyt ,voi olla hyviä , tai huonoja.

Saattaa olla joitakin joilla ei ole muistoja omasta isästä ollenkaan.

Meille on lohullista tietää kuitenkin että Isän Jumalan lapsina meillä kaikilla on isä.

Taivallinen Isä joka pitää huolta lapsistaan joka päivä.

Hän on rakastava, uskollinen, turvallunen ja luotettava.

Kolmanneksi näin pimeän aikaan tulee mieleen tämä valo. Olet varmaan huomannut

miten valo aina poistaa pimeän. Mekin saame olla täällä pimenevän maailman keskellä

Kristus valona. Vaikka sinussa oleva valo olisi kuinka pieni valaisee se tietisi

askel askeleelta raamatussa luvataan , että hän on meidän kansamme joka päivä.

Olkaamme Kristus valona tämän pimeyden keskellä. Anna valosi loistaa kaikille , kaikessa

ja kaikkialla missä menet ja vaikutat.

Siunattua marraskuuta kaikille. NÄHDÄÄN Terveisin Markku Pastori

Posted in Uncategorized.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *