KK-ohjelman kirjoituksia

KAIKKIVALTIAS JUMALA

Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, että mitä tarkoittaa kun Jumala on kaikkivaltias? Hän on niin käsittämättömän suuri ja voimakas, että kansakunnat on niin kuin hiekkajyvät vesisangan urassa , eli ei yhtään mitään!. Silti hän rakastaa luotujaan ja haluaa, että ihmiset vapaaehtoisesti haluavat seurata Häntä.

Hän rakastaa ihmistä, luotuaan ja lähetti jopa oman poikansa ihmiseksi ja pelastamaan Jeesuksen kuoleman kautta ne jotka uskovat ja vapaaehtoisesti seuraavat Jeesusta (ei ne, jotka kuuluvat johonkin seurakuntaan, vaan ne jotka uskovat ja ottavat hänet pelastajanaan vastaan).

Jumala on luonut kaikki luonnon lait: (painovoima, sähkömagneetinen voima ja heikko- ja vahva atomivoima) ja säätänyt ne niin tarkasti kohdalleen, että elämä voi toimia ja ruoka, happi, hiilidioksidi yms. pysyvät tasapainossa ja kun toinen tarvitsee toista, eli kaikki elämään tarvittavat ainekset ja lait on oltava valmiina yhtä aikaa, eli ne ei voi pikkuhiljaa kehittyä.

Ihmiset yrittävät tehdä luonnosuojelun eteen kaikkensa, mikä on hyvää itsessään. Jumalakin loi ihmisen viljelemään ja varjelemaan luomakuntaansa.

Mutta kun ei ole keinoa millä hallita kaikia kansoja ja siinä mennään ”ojasta allikkoon”. Suuret valtiot saastuttaa entistä enemmän, kun tuotanto siirretään halvempiin maihin ja sotiminen pitäisi kieltää ensimmäisenä – sehän saastuttaa kaikkein eniten, ja euroopan ruoka-aitta Ukraina ja viljat tuhotaan sotimalla!

Raamatussakin sanotaan ”että maa saastuu asujainsa alla.” Jes24:5

Jumala viisaudessaan halusi tehdä pelastuksen niin selväksi, ettei siinä tule kellään vastaväitteitä. Paholainen ei luotu alussa pahaksi, mutta kun hänellä oli vapaa tahto siitä seurasi kateutta ja vallanhimoa ja kapinointia Jumalan auktoriteettia vastaan. Paholainen jouduttiin poistamaan taivaasta ja heitettiin maan päälle ja ajan lopussa hänen tullaan vangitsemaan ikuisiksi ajoiksi helvettiin mistä ei ole ulospääsyä. Ja valitettavasti sinne joutuvat myös ne jotka eivät siihen usko ja elävät niinkuin kaikki muutkin tyyliin, eivät halua ottaa Jumalan antamaa sovitusta vastaan.

Ihminen keksii kaikenlaisia teorioita maailmansynnystä ja miljoonista vuosista, että ei tarvitsisi tehdä parannusta synneistään ja saisi elää niin kuin haluaa. Sehän on vain ”pää pensaaseen piilottelua” jostaa ei ole apua elämän päättymisen jälkeen.

Armoa julistetaan ja rakastavaa Jumalaa, mutta unohdetaan se, että Jumala on myös ankara tuomari ja vatii parannuksen tekemistä, ilman pyhitystä ei kukaan ole näkevä Herraa Heb 12:14

Paimen kirjoitus Markku Kovanen

Olemme aloittamassa elokuuta . Elokuussa useamman lomat

on jo pidetty, ja pian jälleen koululaiset ja muut olpiskelijat aloittavat

syyslukukautensa. Niin myös seurakunnissa aloitellaan syyskautta.

Maanviljelijät aloittavat myös sadonkorjuun. Muistan vielä sitä aikaa,

kun esimerkiksi oma isäni niitti viikatteella kauraa .

Yksi tärkeä asia hoidettiin aina ennen niiton aloittamista , ja se oli

viikatteen terän tahkoaminen , eli teroittaminen .

Miksi tämä teroittaminen oli niin tärkeä, koska tylsällä terällä ei

vilja katkennut , vaan olisi kaatunut?

Saarnaajan kirjassa luvussa 10 jakeessa 10 sanotaan, ” jos rauta on tylsynyt

eikä terän suuta tahkota täytyy ponnistaa voimia, mutta hyödyllinen kuntoon pano on viisautta”.

Sama se on myös tässä hengellisessä työssä , jos ei ole sitä Pyhän Hengen

voitelua ja voimaa , niin työ käy raskaaksi ja voimat uupuvat.

Käy kuin sille pikkupojalle joka oli käynyt talven pyhäkoulussa , ja sitten

alkoi kesäloma. Kun loma oli pidetty , niin äiti sanoi : Nyt taas pyhäkoulu alkaa

niin pieni miehenalku tuumasi , taas se raataminen alkaa.

Miten sitten voimme hengelliset työkalumme säilyttää terävinä, ja miten

saisimme työn tuntumaan mielekkäältä , ettei se tuntuisi raatamiselta.

On vain yksi käsky jota Jeesus opetti ja pyysi meitä sitä täyttämään.

”Rakasta Jumalaa ylikaiken , ja lähimmäistä niin kuin itseäsi”

Jos me rakastamme Jumalaa ylikaiken , niin me tahdomme etsiä hänen

läsnäoloaan rukouksen ja sanan kautta Jos me nyöskin rakastamme lähimmäistä , niin kuin itseämme haluamme välittää sitä hyvää sanomaa tavalla ja toisella.

Tärkein on muistaa , että Jumalan armosta ja levosta käsin hänen voimassaan.

”ei omin ihmisvoimin vaan Hengellä Jumalan”

USKO, MITÄ SE ON?

Usko on luja luottamusta siihen mitä toivotaan ja ojentautumista sitä kohti mikä ei näy. Heb.11:1

Maailmankaikkeudessa on n 96% ainetta mikä ei näy, eli kaikkein eniten!. silti ihmiset eivät usko jos eivät näe!. Jumala on viisaudessaan tehnyt henkimaailman näkymättömäksi ja se ei ole silloin rajoitettu aikaan eikä paikkaan.

Tiede keksii kyllä tarinoita: miljoonia vuosia sitten tapahtuneisiin asioihin, (ne vasta uskoa vaatii) mutta ne on vain tarinoita joita ei voida todistaa!. Mutta kun niiden avulla voidaan työntää Jumala syrjään – siksi ne kelpaa ihmisille.

Tieteessäkin viimeinen askel otetaan aina ”uskon varassa” mistä tuli elämä?, miten syntyi aine?, miksi ihmisillä on tunteet? Miten luonnonvakiot on niin tarkasti säädetty kohdalleen?, miksi olemme olemassa ja osaamme ajatella? Ei näihin tiede osaa vastata, sanovat, että kun aikaa on tarpeeksi, mutta kun se aika on rappeutumista ja epäjärjestys vain lisääntyy. Muuntelua kyllä tapahtuu ja virus on siitä hyvä esimerkki. Mikroevoluutiota tapahtuu lajien sisällä (muuntelua heimon sisällä,esim sudesta koiraksi, ei hyppäytä eliölajista toiseen) mutta se ei selitä lajien syntyä (kissasta koiraksi) tms.

Jumala katsoi oikeaksi pelastaa vain ne, jotka uskovat Jeesukseen poikaansa sovituskuolemaan. Näin saattaaksensa viisaat häpeään.

On harmillista että moni luulee pääsevänsä omilla ansioilla taivaaseen.

Vain armon vastaanottamalla ja seuraamalla Jeesuksen opetuksia, voidaan pelastua.

Hyvät työt kyllä palkitaan, mutta jääkö nekin turhaksi jos ei armo kelpaakkaan!

Nämä on vakavia kysymyksiä.

Nykyään tarjotaan armoa ja suvaitsevaisuutta ja rakkautta, ilman parannuksen tekoa.

Sekin on Jeesuksen opetuksien vastaista. Hän sanoi: Menkää ahtaasta portista sisälle pelastukseen ja pankaa pois synti ja kaikki mikä painaa.

On hyvä esimerkki veneestä missä on kaksi airoa, armo ja parannus, jos jompi kumpi puuttuu kierrämme kehää ja matka ei jatku eteenpäin.

Ihmiset ottavat vakuutuksia pienenkin riskin takia, miksi he eivät halua ”vakuuttaa” iankaikkisuuttaan, kun se on vieläpä ilmaista.

Hyvä ystävä pidetään lyhyet ”tilivälit” Jumalan ja ihmisten kanssa!.

Ps 14:3Mutta kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet;ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvää on, ei yhden yhtäkään.

Syntiä tekee jokainen, mutta syntiin ei saa jäädä ”makaamaan”.

Kun pieni lapsi ja isompikin kompastuu ja kaatuu, mutta hän nousee jälleen.

Siksi on joka päivä otettava se risti joka muistuttaa meitä anteeksiannosta.

Siunausta ja hyvää kesää kaikille tv Topi

SIEMENEN IHME

Kun ajatellaan siementä, se kylvetään maan sisään ja siellä se alkaa itämään. Se tarvitsee myös ravintoa, vettä ja lämpöä. Niin eräänä päivänä se nousee taimelle ja alkaa kasvaa Jumalan sille antamaa kasvua ja tuottaa satoa kaikkien nähtäville.

Siemen voi olla kuivassa paikassa varastoituna pitkäänkin ja vasta sitten kun se laitetaan maan poveen, se alkaa itämään. Jumalan viisasta suunnittelua sekin, vilja säilyy parhaiten siemeninä ja siitä saadaan tehtyä ruokaa ja osa voidaan kylää peltoon seuraavaa satoa varten.

Joh.12:24 Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin; mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää.

Tai ihmislapsi, pieni alkio kasvaa 9 kk piilossa ja syntymän jälkeen tarvitsee huolenpitoa, menee jonkin aikaa ennenkuin hän oppii kävelemään ja syömään omatoimisesti, oppii puhumaan ja kasvaa aikuiseksi.

Samoin on hengellisenkin kasvun laita, jos uskoon tulleen ei anneta kasvaa rauhassa ja kastella (Pyhä Henki) ja ruokita Jumalan sanalla, vaan nostetaan esille, hän ei ole vielä vahvistunut, on syytä odotaa Jumalan aikaa. Se voi tuntua pitkältäkin. Muistetaan vanhan testamentin uskon sankareita: Joosef myytiin orjaksi, hän virui 2 vuotta vankilassa, mutta sai olla pelastamassa oman sukunsa nälkäkuolemalta. Isoveljet jotka jättivät hänet kaivoon kuolemaan, saivat huomata, että Jumala käyttää niitä jotka ei heidän mielestä ollu mitään. Samoin Daniel virui vankityrmässä, kunnes Jumalan aika oli nostaa hänet siihen tehtävään, mihin Jumala oli hänet tarkoittanut. Sinustakin on saattanut tuntua, että minua ei kukaan huomaa ja minut on unohdettu pimentoon, mutta Jumala ei ole sinua hylännyt. Tulee aika, jolloin sinun on noustava ja tehtävä se työ, mihin Jumala on sinut tarkoittanut. Silloin kakki näkevät sen kasvun, joka siellä pimennossa on kasvanut ja jokaisella meistä on oma tehtävämme. Kaikki eivät seurakunnassa voi olla suuna, vaan käsiä ja jalkoja yms tarvitaan. Kaikista eniten tarvitaan yleisesti piilossa olevia tekijöitä, ja ovat myös Jumalan silmssä kaikista arvokkaimmat, koska ne vain Jumala näkee ja palkitsee. Ihmiset jotka ovat aina näkyvillä ja äänessä he ovat jo saanneet palkkansa.

Esirukoilijan työ on yksi arvokkaimmista tehtävistä ja sitä ei muut kuin Jumala näe.

Matt. 6:6Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.

-HAASTAN JOKAISEN RUKOILEMAAN Suomen, Ukrainan kansan ja koko maailman puolesta

-Saisimme viettää rauhallisia päiviä.

-Herra antaa enkelivartionsa rajoillemme, että saisimme viettää rauhallisia päiviä.

-Ja rukoillaan paikkakuntamme ihmisten ja Suomen kansan puolesta, että he saisivat ottaa pelastuksen vastaan henkilökohtaisesti.

-Rukoillaan läheistemme ystävien ja sukulasitemme puolesta..

-Rukoile , että sinkin voisit löytää paikkasi seurakunnan työssä.

SIUNAUSTA JOKAISEN ELÄMÄÄN T:Topi

Paimen kirjoitus

Tämä huhtikuu on kuukausista se, jona tänä vuonna vietetään

jälleen pääsiäistä.

Ei meistä monikaan olisi arvannut, että tämän vuoden pääsiäistä

vietetään sodan varjossa, joka on täällä euroopassa, Ukrainassa tälläkin hetkellä.

Jolla on myös monenlaisia heijastus vaikutuksia meidänkin maahamme.

Saamme oikein pysähtyä ajattelemaan tämän epävarmuuden keskellä.

Mitä tästä kaikesta seuraa tulevaisuudessa?

Meidän Jeesukseen Kristukseen uskovina , ei kannata vaipua epätoivoon.

Hän on luvannut antaa meille tulevaisuuden ja toivon.

Meidän toivomme perustuu Jeesuksen Kristuksen työhön Golgatalla.

Tämä työ on voimassa tänäänkin, siihen voimme uskoa ja luottaa.

Jer. 29:11 sanoo: ”Sillä minä tunnen ajatukseni joita minulla on

teitä kohtaan, sanoo Herra. Ne ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia

-minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.

Hän kärsi kuoli hirvittävän ristin kuoleman meidän edestämme.

Sovitti syntimme, kantoi sairautemme.

Hänet haudattiin , mutta hän nousi kolmantena päivänä ylös kuolleista.

Meilläkin Jeesukseen uskovina on tämä ylösnousemus toivo.

Saamme olla kerran siellä Jumalan taivaassa , siellä missä ei ole tuskaa, itkua ei ahdistusta, ei taistelua , eikä sairautta. kaikki entinen on pois.

Voimme sanoa kyselijöille, hyvää kuuluu ja paras on vielä edessäpäin.

Siunattua pääsiäisen aikaa kaikille.

Terveisin Markku Pastori

Ukraina

Kukapa olisi vielä muutama kuukausi sitten uskonut, että euroopassa soditaan ja vielä hyökätään rauhassa olevien ihmisten kimppuun, tässä tulee mieleen Raamatun sanat:

Dan 8:23 Ja heidän valtansa lopulla, kun luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan, nousee kuningas, kasvoilta röyhkeä ja juonissa taitava.
24 Ja väkevä on hänen voimansa, vaikka ei tosin hänen omasta voimastaan, ja ihmeellisen paljon hän saa aikaan hävitystä; ja hän menestyy siinä, mitä hän tekee, ja hän tuottaa turmion väkeville ja pyhien kansalle.
25 Ja hänen oveluutensa tähden onnistuu petos hänen kädessään. Hän hautoo suuria sydämessään, ja keskellä rauhaa hän tuottaa turmion monille. Ruhtinasten ruhtinastakin vastaan hän nousee, mutta ilman ihmiskättä hänet muserretaan.

Meidän ei ole syytä vaipua epätoivoon sillä Jumalalla on kaikki hallinnassa ja meidän elinpäivämme on Hänen tiedossaan ennenkuin yksikään niistä on tullut. Rukoillaan varjelusta Suomen kansalle ja viisautta päättäjille, etteivät saisi tilannetta eskaloitumaan myös Suomeen. Rukoillaan Ukrainan kansan puolesta ja siellähän on Juutalaissyntyinen presidentti joka seisoo kansan edessä esimerkkinä, eikä pakene punkkereihin piiloon.

Julistetaan Jeesuksen voittoa Golgatalla ja Hän voi kenet tahansa pysäyttää ei ole niin suurta mahtia maailmassa joka ei pysähtyisi kun Hän sanoo sanan seis. Kansakunnat on Hänen silmissään kuin hiekanjyvät vesisangon uurnassa.

Kaikesta huolimatta aurinko paistaa ja meillä on vielä vapaus uskoa ja julistaa evankeliumia kaikille. Toivottavasti nämä sota-ajat edes pysäyttää Suomen kansan ajattelemaan ikuisuutta ja missä he viettää sen. Nämä sodan kauhut ja kärsimykset on pieni aika verrattuna ikuisuuteen. Ihminen on luullut kaikessa viisasudessaan hallitsevansa kaikkea ja mitä kauemmaksi Jumalasta ihmiset vieraantuu sitä raakemmaksi he muuttuvat. Kun ei ole moraalille perustaa ja ihminen päättää itse mikä on oikein ja mikä väärin, siitä ei seuraa hyvää. Ihminen kun se saa tarpeeksi valtaa, valta sumentaa. Elokuvat ja pelit ruokkii sellaista ajattelua, että ihmiset on pelinappuloita, minkä elämällä ei ole mitään arvoa. Tai aina saa kolme uutta elämää kun pelin aloittaa alusta. (TN)

Joulu

Vietämme taas Joulua, Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen syntymäjuhlaa.

Hyvin merkkittävästä asiasta oli kyse, kun ajanlaskukin aloitettiin Jeesuksen syntymästä. Vielä Helsingin yliopiston almanakkakin kertoo Vapahtajan syntymästä!. (kuva etusivulla)

Joulusta on tullut maallinen juhla, pukkeineen ja tonttuineen, vaikka itse niissä ei mitään pahaa olisikaan, se tärkein tuppaa unohtumaan kaiken tavaran ja kiireen alle.

Jeesuksen syntymän aikaan Kuningas Herodes surmautti alle 2 v poikalapset ja Beetlehemin tähti olivat tunnettuja tapahtumia. Lukuisat profetiat vanhassa testamentissa kävivät toteen kirjaimellisesti Jeesuksessa.

Jeesus eli teki ihmeitä ja herätti jopa kuolleita, mutta nekään ilman ristikuolemaa ja ylösnousemusta eivät olisi saaneet sitä aikaan, että ilosanoma kiiri kaikkialle maailmaan, ja mekin olemme saaneet sen kuulla.

Opetuslapset olivat arkoja tavallisia ihmisiä, kellään heistä ei ollut papillista koulutusta. Mikä sai heidät niin vakuuttuneiksi?. Se oli ylösnousemus ja jos he olisivat sepittäneet tarinan, miksi he olivat valmiit kuolemaan asian vuoksi.

Maallistuminen ja ateismin lisääntyminen on saaneet sen aikaan, että elämme uuspanuuden kynnyksellä ja kaikki kristilliset arvot pyritään kitkemään kouluista ja lasten opetuksesta yms. siitä ei seuraa mitään hyvää, vaan rikollisuutta elämän tarkoituksettomuutta. Kun sattuma ohjaa, millään ei ole mitään väliä!.

Tiede on alunperin perustettu tukimaan luonnossa olevia hienoja asioita. Tiedettiin ,että kaikki toimii ja on hienosäädetty tarkasti, siksi luontoa kannatti tutkia. Nyky tiede ei hyväksy Jumalan mukanaoloa luonnossa. Tekijältä on riistetty tekijäinoikeudet luomakuntaan!.

Room 1:22 Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet

Tiedemaailma on myös ymmällään pienen viruksen edessä, eikä tiedä mitä pitäisi tehdä. Jumalalla on kuitenkin kaikki hallinnassan ja hän tahtoo, että ihmiset kääntyvät hänen puoleensa ja tekevät parannuksen.

Luuk 21:26 Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät.

Job 19:25 Mutta minä tiedän lunastajani elävän, ja viimeisenä hän on seisova multien päällä.

Meidän ei tarvitse pelätä mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Vaan rohkaista ja nostaa päämme meidän vapautuksemme päivä on lähellä.

Siunattua ja Rauhallista Joulunaikaa Tv:) Topi

Kylvämisen ja niittämisen laki

Raamattu sanoo:

7 Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata; sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää.
8 Joka lihaansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää; mutta joka Henkeen kylvää, se Hengestä iankaikkisen elämän niittää.

Usein siteerataan tätä kohtaa kun puhutaan uhraamisesta, onhan se sitäkin, mutta se on myös paljon muutakin.

Ajatelleen maanviljelijää joka kylvää keväällä vehnän siemeniä peltoonsa, hän odottaa syksyllä saavansa ison sadon vehnänjyviä.

Jos ihminen kylvää kiitosta ja myönteisiä asioita, hänelle vastataan kiitollisuudella..

Vanha sanonta ” niin metsä vastaa, kuin sinne huudetaan” pitää paikkansa.

Jos taas kylvämme riitaa, katkeruuttaa, kaunaa, tai puhumme pahaa ja juoruamme, saamme myös niittää ikävää satoa.

Juolavehnää ja rikkakasveja kasvaa pellossa (niitä on luonnostaan syntiinlakeemuksen seurauksena ”Otsasi hiessä sinun tulee leipäsi syömän”) Niitä onkin lähes mahdoton saada kitkettyä pois ja jos pienikin juurenpätkä sinee jää, niin ne alkaa taas levitä.

Pieni hymy ei maksa mitään mutta voi pelastaa jonkin surullisen ihmisen päivän. Jeesus sanoi Luukkaan evankeliumissa

6:27 Mutta teille, jotka kuulette, minä sanon: rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat,
28 siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä parjaavat.
31 Ja niinkuin te tahdotte ihmisten teille tekevän, niin tehkää tekin heille.
32 Ja jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mitä kiitosta teille siitä tulee? Rakastavathan syntisetkin niitä, jotka heitä rakastavat.
33 Ja jos teette hyvää niille, jotka teille hyvää tekevät, mitä kiitosta teille siitä tulee? Niinhän syntisetkin tekevät.
Me ihmisinä kaikki teemme virheitä ja älkäämme syllistäkö itseämme ja muita, vaan oppikaamme virheistämme ja jokaisella niin minulla,kuin muillakin on aihetta kiitokseen, Jumala on ollut hyvä ja olemme etuoikeutettuja kun saamme olla vapaassa Suomessa ja meillä on vaatetus ja ruokaa.

UUSI TYÖKAUSI ALKOI LAUKAASSA

Rauhan tervehdys kaikille. Haluan näillä sanoilla, tervehtiä kaikkia kuukausiohjelman lukijoita.

Sain aloittaa uudestaan nämä pastorin työt täällä Laukaan Kotikulmassa.

On tosi mielenkiintoista alkaa nämä työt uudelleen, ja katsoa teidän ystävien kanssa mitä suunnitelmia Jumalalla on Laukaaseen tulevina aikoina meidän seurakunnan kautta..

Jesaja kirjoittaa luvussa 43 jakeesta 18 eteenpäin ”Älkää entisiä muistelko älkää menneistä välittäkö, katso minä teen uutta. Nyt se puhkeaa taimelle , ettekö sitä huomaa. Minä teen tien autiomaahan, virrat aavikolle.”

Herra haluaa tehdä uutta varmasti meidän jokaisen elämässä ja elämämme kautta. Apostoli Paavali kirjoittaa Fil 3:13 ”Yhden minä kuitenkin teen , unohtaen sen mikä on takana , ja kurottauen sitä kohti mikä on edessä”.

Meidän on hyvä muistaa myös se , että eilinen on mennyt huomista emme tiedä, mutta tänään auttaa Herra. Jos kiinnitämme huomiomme, eilisen virheisiin, vääriin valintoihin elämässämme, ja huomisen huoliin, tämä päivä jää elämättä Herran tahdossa.

Meidän on myös hyvä muistaa mitä Pietari kirjoitti 1Piet.5:7 ” Heittäkää kaikki murheemme hänen päälleen, sillä hän pitää teistä huolen”.

Meille on tässä 1 Joh. 1:7- vielä ihana lupaus .” Mutta jos me vaellamme valossa, niinkuin Hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Meidän on myös hyvä muistaa, että Herran armo kantaa tänäänkin.

Jos haluat tavata minua henkilökohtaisesti, keskustella, rukoilla, sielunhoitoa. Voit tulla seurakuntamme toimistolle keskiviikkoisin klo 14-17 , ja voit myös soittaa, ke-su puh. 0466546464. Jumalan siunaamaa lokakuuta kaikille.

Terveisin Markku pastori

PIMEÄSSÄ ISÄN IKÄVÄ

Tämä marraskuu on vuoden pimeintä aikaa .Meidän on kuitenkin hyvä muistaa,

että armon aurinko paistaa meille joka päivä. Oli pimeää, sateista, tai vaikka myrskyää

Jumalan armo ja armosta riittää kaikille sitä kaipaaville.

Eräs lauluntekijä on sanonut eräässä laulussa ” joka aamu on armo uus miksi huolta siis kantaa”

Tähän Jumalan armoon saamme luottaa tässäkin marraskuussa.

Toinen asia joka nousee mieleen tästä marraskuusta, on tämä isänpäivä

Tämä isänpäivä voi tuoda meille erilaisia muistoja vaikka omasta isästä , tai isyydestä.

Muistot isästämme vaikka hän olisi jo edesmennyt ,voi olla hyviä , tai huonoja.

Saattaa olla joitakin joilla ei ole muistoja omasta isästä ollenkaan.

Meille on lohullista tietää kuitenkin että Isän Jumalan lapsina meillä kaikilla on isä.

Taivallinen Isä joka pitää huolta lapsistaan joka päivä.

Hän on rakastava, uskollinen, turvallunen ja luotettava.

Kolmanneksi näin pimeän aikaan tulee mieleen tämä valo. Olet varmaan huomannut

miten valo aina poistaa pimeän. Mekin saame olla täällä pimenevän maailman keskellä

Kristus valona. Vaikka sinussa oleva valo olisi kuinka pieni valaisee se tietisi

askel askeleelta raamatussa luvataan , että hän on meidän kansamme joka päivä.

Olkaamme Kristus valona tämän pimeyden keskellä. Anna valosi loistaa kaikille , kaikessa

ja kaikkialla missä menet ja vaikutat.

Siunattua marraskuuta kaikille. NÄHDÄÄN Terveisin Markku Pastori

Rukous: Kiitos, Ylistys ja Palvonta

Raamattu sanoo: Fil 4.6 Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi.

Rukouksessa on tärkeää olla määrätietoinen ja kestävä, kertoa selvästi Jumalalle mitä pyytää, Jumala kyllä itse tietää mikä meille on hyväksi, mutta silti Hän haluaa kuulla sen meidän kertomana.

Raamatussa on sanat: Jaak.4.2 Teillä ei ole, sentähden ettette ano.

Jaak.4.3 Te anotte, ettekä saa, sentähden että anotte kelvottomasti, kuluttaaksenne sen himoissanne. Jumala tietää mikä meille on parasta iankaikkisuuden kannalta. Hän näkee edeltä mikä voi johtaa ihmisen tuhon tielle, siksi Hän ei salli sitä. Jotkut ei kestä uskossa jos heillä olisi liikaa omaisuutta, he kiintyisivät siihen jne.

Heb 13:15 Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria, se on: niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät.

Ylistys korkeampi kiitoksen muoto jossa koko olemuksemme on mukana ja ylistää Jumalaa hänen hyvyydestään ja ristinkuolemastaan ja syntiemme sovitukseta Ylistys voi olla laulua, rukousta Jumalalle.

Palvonta ja ylistystä on vaikea erottaa toisistaan, palvova ylistää ja on Pyhän Hengen valtaama ja keskittynyt Isän ja Pojan palvontaan ja unohtaa kaiken muun ympäriltä. Raamattu sanoo: tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää Hengessä ja totuudessa, senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. Pyhä Henki on Totuuden Henki ja Jumala on myös Henki.

Palvontarukouksessa puhutaan usein kielillä, niiden asioiden puolesta mitä Henki puhuttavaksi antaa.

Eikä meidän tulekkaan arvostella ja syyllistää niitä jotka ei puhu kieleillä, sanassakin sanotaan:

1Kor.12.30 Eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja? Eiväthän kaikki puhu kielillä? Eiväthän kaikki kykene niitä selittämään?

Gal 5:1 Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen.

Oikein hyvää ja siunattua kesää kaikille, pidetään uskosta kiinni myös kesällä ja rukoillaan ja luetaan sanaa ahkerasti viedään evankeliumia sinne missä liikutaan kunnes Hän palaa takaisin.

Kevät

Kevät on vuodeajoista elmänmyönteisin. Odotus kaikesta uudesta elämästä mikä puhkeaa esiin. Ensin taimelle, sitten kukkimaan ja syksyllä saamme odottaa satoa.

Kaikki on niin hienosti suunniteltu, paraskaan ihmisen tekemä kone ei pysyty lähimainkaan samaan. Pieni siemen kylvetään maan sisään, niin se alkaa itämään. Mikä sen saa aikaan?. Miten se osaa kasvaa oikeaan suuntaan ylöspäin? Se on elämä, joka on koodattu DNA koodiin. Jokaisessa solussa on koodi(rakennusohje), mikä on niin pieneksi pakattu tietopankki (kaikkien elävien olentojen ja kasvien, mitä maailmassa miljardeja lajeja, solujen DNA:t mahtuisi teelusikkaan ja painaa vain 1/50 osa hyttysen painosta). Jos tieteessä osataan tehdä jokin pieni asia, vaikka mikroprosessori se on ”huippuälykäs tuote” vaikka DNA on monta kertaa monimutkaisempi ja pienempi, silti tiede väittää sen kehittyneen itsekseen. Vaikka tiedemiehet osaisikin tehdä samat aineosat sisältävän siemenen, siitä puuttu elämä, ei se lähde kasvamaan. Samoin puu jos se kerran kuivettuu, ei sitä saada takaisin kasvamaan, vaikka kuinka hoivataisiin sitä. Samoin on eläimet ja ihmiset jos niistä poistuu elämän henki, ne kuolevat. Ja ihminen on siinä erilainen, että Jumala tarkoitti ihmisen elämään kansaan ikuisesti, mutta kun ihminen lankesi syntiin tarvittiin sijaiskärsijä. Jumala lähetti oman poikansa kärsimään ja kuolemaan hirvittävän ristinkuoleman, että sinulla ja minulla olisi mahdollisuus ottaa lahjana iankaikkinen elämä vastaan. Hän ei vie ketään väkisin taivaaseen, se on täysin vapaaehtoinen ratkaisu ja tehtävä täällä ajassa.

Vaikka tiedemiehet, silmääkään räpäyttämättä totena kerskuu tietävänsä, kakiesta kaiken, he eivät ymmärrä elämän synnystä juurikaan mitään, se on tarinan kerrontaa ja nämä ”aikuisten sadut” ovat vielä ainoa totuus jota ei saa edes arvostella.

Niinhän se on, että kaikessa Raamattuun ja uskoon liittyvissä asioissa Jumalan arvovalta on lyöty ihmisten toimesta lokaan ja Suomessakin Päivi Räsänen on joutunut jo kolmatta kertaa syytteeseen, siteeratessaan Jumalan sanaa, Raamattua. Olemme menossa kovaa vauhtia antikristilliseen aikaan, jossa uskovia tullaan vainoamaan entistä enemmän, mutta meidän on hyvä muistaa, kuka lopuksi seisova viimeisenä multien päällä, Hän on herrojen Herra ja kunigasten Kuningas meidän vapahtajamme Jeesus Kristus. Siunausta kaikille TN

Joulu on Jeesuksen syntymäjuhla

Vietämme taas Joulua, vapahtajamme Jeesuksen syntymäjuhlaa, kalenterikin sen todistaa: 2020 jälkeen Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen syntymän.

Joulu on maallistunut vuosien varrella. Yhä useammalla on joulun päähenkilö jäänyt hyvin pieneen sivuosaan, jopa uskovien joulussa. Jeesus sanoi jo aikalaisistaan: Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan mutta heidän sydämensä on minusta kaukana. (Mat 15:8) Kukaan tuskin kyseenalaistaa Jeesuksen elämää historian henkilönä.

Raamatun sanaan voimme luottaa, onhan siellä myös paljon historiallista tietoa ja henkilöluetteloita jotka löytyy myös muista lähteistä. Antiikin ajasta tehdyt kirjoitukset, (mihin nojaa mm. yliopistojen historianopetus) niitä on huomattavasti vähemmän ja ne on kirjoitettu n. 800v jälkeen päin (ts. ne perustuu ulkomuistiin ja perimätietoon) Juutalaiset on hyvin tarkkoja kirjoitusten kopioinnissa he tarkistivat ne monen henkilön toimesta.

Moni luulee, että uskovat ei voi käyttää järkeään, vaan uskovat sokeasti johonkin mikä ei näy ja mitä ei voi tieteen keinoin tutkia.

Asia ei kuitenkaan ole niin mustavalkoinen. Jos tutkitaan luonnon suuria tai pieniä ihmeellisyyksiä, joutuvat tieteenkin edustajat myöntämään: Emme tiedä, emme ymmärrä! ja he joutuvat muutaman tuhat vuotta vanhemmista asioista arvelemaan ja keksimään tarinoita, että ne kuulostavat uskottavilta, niitä ei voi eikä pystytä todistamaan, todisteet puuttuvat. Esimerkkinä alkuräjähdys: Mistä syntyi aine ja energia, joka räjähti! ja mistä tuli elämä, miksi ihmisellä on tunteet, omatunto?. Näitä asioita on tosi paljon, joihin ei ole vastauksia on vain isoja kysymyksiä. Tiedemaailma etsii kuumeisesti todisteita ja väittää, että Jumalaa ei tarvita ja palkitsee tutkijoitaan Nobeleilla tutkimuksista millä voidaan siirtää Jumala syrjään.

Nykytiede löytää myös koko ajan asioita, mitkä taas viittaa järkevään luojaan esimerkkinä: Maailmankaikkeudessa on 96% ns mustaa ainetta ja energiaa. Mikä pitää galaksit radallaan ja joka ei näy! On löydetty hiukkasia mitä liikkuu pareittain, vaikka ne vietiin 120km päähän toisistaan, eikä niillä ollut fyysistä yhteyttä ne liikkuivat samaan aikaan ja tahtiin.

Neljä luonnon voimavaikutusta on säädetty niin tarkasti elämälle sopivaksi, että sattuman tuloksena se ei olisi täysin mahdotonta. Esim. painovoima: jos olisi mahdollista tehdä 100 miljoonaa valovuotta pitä liukusäädin (koko tunnetun universumin mittainen) parin sentin säätö liuussa niin kaikki elämä lakkaisi.

Dna: Jokaisessa sinun solussasi on koodi missä on 3miljadia koodikirjainta ja siitä on ainakin 4 päällekkäistä ohjelmaa jo löydetty ja jokaisella ihmisellä yksilöllinen koodi millä voidaan ihminen tunnistaa vaikka hiuksesta. Raamattukin sen kertoo: jopa hiuksemme on luettu. Ihmiskeho on täynnä huipputekniikkaa, alkaen bakteereista. Niilläkin on moottorit ja navikoinnit vaikka niitä sanotaan yksinkertaiseksi otuksiksi. Jos ihminen pystyisi tekemään sellaisen, se olisi huipputekniikkaa! näin meidän ajatusta käsitteillä muokataan.

Antakaa anteeksi

ANTAKAA ANTEEKSI

Lauluntekijä runoilee:

Antakaa anteeksi ystävät, antakaa anteeksi… runoillaan yhdessä…Siinä on voimaa…

Kannetaan toistemme taakkoja runoillaan yhdessä…Siinä on voimaa…

Kuljetaan toistamme tukien… Siinä on voimaa…

Matt.6:14

Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi;

Matt.6:15

mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne

Anteeksi pyytäminen ja antaminen, molemmat on yhtä tärkeitä. Niin kuin tuossa edellä sanottiin, että taivaallisen Isän anteeksi antaminen on sidottu myös siihen, miten me suhtaudumme toisiin ihmisiin ja annammeko anteeksi heille, jotka ovat meitä loukanneet tai rikkoneet meitä vastaan. Usein odotamme, että se rikkoja tekee aloitteen, mutta entäpä sitten jos hän ei jostain syystä ymmärrä eikä uskalla tehdä sitä?

Jos Jumala antoi oman poikansa kuolemaan syyttömänä meidän vuoksemme, ja Jeesus huusi: Isä anna heille anteeksi sillä he eivät tiedä mitä tekevät. Samoin mekään ei anna ymmärretä mitä meidän sanat ja omasta mielestä pienet teot saa aikaan, ne paisuu ja aikaan saa ”lumipallon” mitä ei voi pysäyttää.

Eräs opettaja kuuli, kun oppilas puhui kiusallaan toisesta pahaa ja se kantautui opettajn korviin. Hän otti oppilaan puhutteluun ja antoi paperin missä oli numerot 1-100 sitten hän pyysi repimään lapun ja he ajoivat autolla pitkin moottoritietä Hän avasi auton ikkunanja sanoi heitä ne laput ikkunasta metsään kun he palasvivat koululle hän sanoi mene kerämään ne laput takasin. Oppilas sanoi sehän on mahdotonta! Niin onkin, et voi koskaan saada tilannetta palautettua takaisin, mutaa anteeksi voit ainakin pyytää ja kiusaaminen loppui siihen.

Matt. 18:21

Silloin Pietari meni hänen tykönsä ja sanoi hänelle: ”Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko seitsemän kertaa?”

Mark.11:25

Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän Isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne.”

Ef.4:32

Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksiantavaisia toinen toisellenne, niinkuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut

Luuk.6:37

Älkääkä tuomitko, niin ei teitäkään tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan.

Muistetaan ,että me kaikki olemme vain maan tomua ja kukaan ei ole , eikä tule täytelliseksi täällä ajassa.

Paavalikin kirjoitti:

Room. 7:19

Sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen

 

Rukous

Rukous

Kristityt on tutkimuksen mukaan, kaikista uskonnoista laiskimpia rukoilijoita. Mistä se johtuukaan?

Onkohan se usko liian itsestään sevää?

Tuokaa kaikki kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi.


Fil 4.6 Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi

Muistetaan kiittää niistäkin pienistä ja mitättömistä rukousvastauksista, pienistä puroista kasvaa isokin joki.

Rukoilkaa lakkaamatta

1.Tess.5:17

Rukoilkaa lakkaamatta.

Rukousta on verrattu hengitykseen ja sanan lukua syömiseen. Ihminen pystyy olemaan syömättä pitkiäkin aikoja, mutta ilman juomista vain muutama päivä.

Teillä ei ole sen tähden että ette ano.

Matt.7:7

Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan.

Luuk.11:9

Niinpä minäkin sanon teille:anokaa,niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan.

Joh.15:7

Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen.

Joh.16:24

Tähän asti te ette ole anoneet mitään minun nimessäni; anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen

uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva () ja kun lapset pyytää ne jankuttaa niin kauan kunnes vanhemmat hermostuu ja vastaa.

Mark.11:24

Sentähden minä sanon teille: kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva.

Pyhä Henki

Helluntai ja Pyhän Hengen vuodatus

Luuk.11:13

Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän Isänne paljon ennemmin antaa taivaasta Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät.”

Nykyisin kuulee puhuttavan hyvin vähän Pyhän Hengen täyttymisestä ja tärkeydestä. Se onkin sääli, koska ilman sitä seurakunnat näivettyy ja muuttuu ”yhdistyksiksi” jossa porukka vanhenee ja väki vähenee, ja ennen pitkää viimeinen sammuttaa valot.

Onko siinä menty äärilaidasta toiseen ja pelätään liikaa sielullisuutta, jota ei tietysti voi olla huomioimatta. Mutta kun ihminen tulee uskoon, hänlle on se lupaus annettu. Pyhä Henki ei täytä ketään väkisin, vaan sitää tulee rukoillen anoa ja ajallaan Jumala vastaa.

Jeesus itse kertoi vertauksen kymmenestä neitsyestä, joilla oli kaikilla lamput palamassa, mutta osalla oli myös astiassa ja lampussa oleva öljy ei kestänyt kauan, vaan sitä piti tankata astiasta lisää. Astia kuvaa uskovaa ihmistä joka on täytetty Hengellä ja astia vuotaa yli jolloin siitä saa muutkin ja tulella on tapana palaa paremmin kun on useampi ”puu” yhdessä. Jumalan Henki on annettu voimaksi… ja teistä tulee minun todistajani.

Ap.t.1:8

Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka.

Ei pidä pelätä Pyhän Hengen toimintaa, se on avain herätykseen ja uskossa säilymiseen, armolahjoihin ja seurakunnan rakentamiseen. On myös vaarallista ruveta näyttelemään Hengen tointaa koska Jumala toimii aina ajallaan ja tavallaan. Rukoillaan armolahjoja seurakunnan keskelle ja rohkeutta myös niitä käyttää. Koska profetoiminenkin on vajavaista, mutta ei sen takia saa jättää niitä käyttämättä.

1.Tess.5:21

Mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on

Kaikki ihmiset reagoivat Pyhän Hengen toimintaan eri tavalla, jotkut pystyvät pitämään ”ilon sisällään” jotkut hoipertelevat kuin juopuneet, mutta emme voi myöskään rajoittaa liikaa, se sammuttaa Hengen toiminnan kokonaan. Onhan sanottu: hautausmaalla on hiljaista, toisin kuin päiväkodissa.

Ap.t.2:13

Mutta toiset pilkkasivat heitä ja sanoivat: ”He ovat täynnä makeata viiniä”.

Apostolit odottivat lupauksen täyttymstä lukittujen ovien takana ja 12 tavallista koulua käymätöntä ihmistä, ei olisi saanut evankeliumia leviämään koko maailmaan, elleivät he olisi saaneet voimaa ja ihmeet ja merkit seuranneet sanan julistusta.

Joskus kuulee sanottavan että olen uskossa ja se on Pyhän Hengen työ, niin onkin, mutta puhutaan tuossakin Raamatun kohdassa kahdesta eri asiasta. Paavali meni Efesoon ja kysyi muutamilta opetuslapsilta: Saitteko PyhänHengen…

Ap.t.19:2

Ja hän sanoi heille:”Saitteko Pyhän Hengen silloin, kun te tulitte uskoon?” Niin he sanoivat hänelle: ”Emme ole edes kuulleet, että Pyhää Henkeä on olemassakaan

Jaak.4:2

Teillä ei ole, sentähden ettette ano

Luuk 11.10 Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan.

Joh.4:23

Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo.

Ps. Pelastusta emme voi ansaita ja me emme saa olla lain alla, vaan armosta te olette pelastetut uskon kautta se on Jumalan lahja.

Siunauksellista alkukesää Topi

PYHITYS

PYHITYS

Pyhitys ei ole tänä päivänä kovin suosittu puheen aihe. Puhutaan mieluummin Jumalan armosta ja Jumalan rakkaudesta.

Jumalan sana on kaksiteräinen miekka, toisaalta se hoitaa ja armahtaa, toisaalta se leikkaa pois ne väärät asiat mitkä meidät veisi tuhoon.

Kuvitellaan vaikka murskaantunut, kuoliossa oleva sormi, jos se jätettäisiin roikkumaan nahkoistaan paikoilleen. Kuolio leviäisi koko käteen ja lopulta aiheuttaisi kuoleman ihmiselle.

Sanoohan Raamattu…

Hepr.12:14

Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen,

sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa

Tämä on vakava paikka meille uskoville, joiden tulisi kasvaa uskossa ja pyhityksessä.

Ilm. 22:

11 Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen.

12 Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan.

Mooseksen kirjassa puhutaan Aaronin pojista jotka saivat surmansa, tuotuaan vierasta tulta Jumalan alttarille.

Apostolien teoissa kerrotaan Ananiaksen ja Safiiran tapaus, jolloin he saivat surmansa valehdeltuaan apostoleille omaisuuden myyntihinnasta.

Siellä missä Jumalan Henki liikkuu ja ihmeitä tapahtuu, on myös Jumalan Pyhyys läsnä, jolloin on entistä tärkeämpää pitää vaari puhtaasta omastatunnosta.

Ei kuitenkaan saa mennä liikaa lain alle, kun kukaan meistä ei tule autuaaksi omilla ansioillaan, vaan armosta Jeesuksen uhrityön kautta.

1 Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.

2 Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.

Isä meidän, joka olet taivaissa!

Isä meidän, joka olet taivaissa!

Jeesuksen opettama rukous: Mat.6:9 Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi;

10 tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa;

11 anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme;

12 ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niinkuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme;

13 Äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.

14 Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi;

15 mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne.

16 Ja kun paastoatte, älkää olko synkännäköisiä niinkuin ulkokullatut; sillä he tekevät kasvonsa surkeiksi, että ihmiset näkisivät heidän paastoavan. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa.

17 Vaan kun sinä paastoat, niin voitele pääsi ja pese kasvosi,

18 etteivät paastoamistasi näkisi ihmiset, vaan sinun Isäsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.

19 Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat.

20 Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta.

21 Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi.

22 Silmä on ruumiin lamppu. Jos siis silmäsi on terve, niin koko sinun ruumiisi on valaistu.

23 Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys!

24 Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa.

25 Sentähden minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet?

26 Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa suurempiarvoiset kuin ne?

27 Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa?

28 Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat; eivät ne työtä tee eivätkä kehrää.

29 Kuitenkin minä sanon teille: ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä.

30 Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, eikö paljoa ennemmin teitä, te vähäuskoiset?

31 Älkää siis murehtiko sanoen: ’Mitä me syömme?’ tahi: ’Mitä me juomme?’ tahi: ’Millä me itsemme vaatetamme?’

32 Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan.

33 Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan.

34 Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa.”

ISRAELIN TERVEISET

ISRAELIN TERVEISET

Saimme tilaisuuden käydä äkkilähdöllä Israelissa ja lyhyen ajan ja valmistautumisen takia, emme ehtineet kovin monessa paikassa käymään.

Lensimme Eilattiin missä olikin kesäisen lämmintä +20..+27

Sapattina kävimme Jerusalemissa vanhassa kaupungissa ja itkumuurilla,

meille tuntemattomat FB juutalaiset ystävät tarjosivat sapatti aterian ja yösijan. Saimme nähdä miten tavalliset juutalaiset viettävät sapattia.

Tapasimme myös Korhosen Sirkan ja Eikan Jerusalemissa, he lähettivät oikein rakkaita terveisiä Laukaaseen.

He on tehneet vapaehtoistyötä Tel Avivissa ja Jerusalemissa narkkareitten ja kadunihmisten parissa. Eikka kertoi, että nyt jos koskaan on aika panostaa Israel työhön.

Saimme kokea erikoisen johdatuksen kun meidän kyytiin liftasi kolme USAn juutalaista poikaa kuuntelimme auto stereoista musiikkia minun puhelimesta mitä olin sinne ladannut n 200 kpl

Juuri kun olimme vaihtaneet kuulumiset ja he olivat vain n.8 km matkan aikana alkoi soida ylistyskappale ”Yksi nimi vain” missä sanotaan ”Jeesus..Jeshua Hamasia Elohim Adonai eli Jeesuksen nimet englanniksi ja hepreaksi

Välittömästi alkoi supatus kuulua takapenkiltä he kyllä kuuli mitä laulussa sanottiin ja kaikella on merkitystä elämässä pieni ajan rahtunen voi muuttaa ja on vaikuttaassa ihmisten myöhempään elämään rukoillaan näiden nuorten poikien puolesta jotka olivat tulleet USAsta opiskelemaan Tooraa, että he saisi löytää todellisen pelastajan ottaa Hänet pelastajana vastaan.